Minggu, Mei 26, 2024

 

shade

     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn.
NIP : 19770415 200212 1 001
JABATAN : KETUA
GOLONGAN : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
PENDIDIKAN : S2 - MAGISTER KENOTARIATAN
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : JAKARTA/ 15 APRIL 1977
   
     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : FERI ANDA, S.H., M.H.
NIP : 19790212 200604 1 002
JABATAN : WAKIL KETUA
GOLONGAN : PEMBINA (IV/a)
PENDIDIKAN : S-2 ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : BUKITTINGGI, 12 FEBRUARI 1979
   
     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : RAHMANTO ATTAHYAT, S.H.
NIP : 19930716 201712 1 008
JABATAN : HAKIM
GOLONGAN : PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
PENDIDIKAN : S1 - ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : PADANG / 16 JULI 1993
   
   BIODATA                                                                         KETERANGAN
Photo
Nama : FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.
NIP : 19940612 201712 2 001
JABATAN : HAKIM
GOLONGAN : PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
PENDIDIKAN : S1 - ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : TANAH DATAR/ 12 JUNI 1994
   
   BIODATA                                                                         KETERANGAN
Photo
Nama : GUSTIA WULANDARI, S.H.
NIP : 19940817 201712 2 004
JABATAN : HAKIM
GOLONGAN : PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
PENDIDIKAN : S1 - ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : PADANG PANJANG/ 17 AGUSTUS 1994
   
     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : CINDY ZALISYA ADDILA, S.H.
NIP : 19950221 201712 2 002
JABATAN : HAKIM
GOLONGAN : PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
PENDIDIKAN : S1 - ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : PALEMBANG / 21 FEBRUARI 1995