Minggu, Desember 05, 2021

shade

 

     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : JUNAIDI HENDRI, S.H.
NIP : 19740111 199303 1 002
JABATAN : JURUSITA
GOLONGAN : PENATA MUDA Tk.I (III/b)
PENDIDIKAN : S1- ILMU HUKUM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : PADANG PANJANG/ 11 JANUARI 1974
   
   BIODATA                                                                         KETERANGAN
Photo
Nama : PERHIMPUNAN NASUTION
NIP : 19720224 199303 1 001
JABATAN : JURUSITA PENGGANTI
GOLONGAN : PENATA MUDA Tk.I (III/b)
PENDIDIKAN : SLTA
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : PADANG/ 24 FEBRUARI 1972
   
     BIODATAKETERANGAN
Photo
Nama : WAHYUDIANTO
NIP : 19800722 200912 1 001
JABATAN : JURUSITA PENGGANTI
GOLONGAN : PENGATUR (II/c)
PENDIDIKAN : SLTA
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : LAMONGAN/ 22 JULI 1980
   

 

A- A A+

Pengadilan Negeri Padang Panjang