Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

Nama : SUPARDI, S.H, M.H.
NIP : 197101251993031005
Pangkat/Gol. : PEMBINA ( IV / A )
Jabatan Wakil Ketua adalah dalam keadaan kosong

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
   
   
   

Hakim

Nama : SYOFIANITA, SH, MH
NIP : 19780811 200704 2 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Hakim

Nama : MISNA FEBRINY, SH
NIP : 19820210 200704 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Hakim

Nama : ICHE PURNAWATY, SH, MH
NIP : 19810907 200704 2 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Hakim

Nama : MIRRANTHI MAHARANI, SH
NIP : 19860830 201101 2 029
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Hakim

Nama : ALVIN RAMADHAN NUR LUIS,SH
NIP : 19870501 201101 1011
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)

Hakim

Nama : HANDIKA RAHMAWAN, SH
NIP : 19830829 201101 1010
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)