KEPANITERAAN PERDATA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI:

1.Melaksanakan administrasi perkara perdata.
2.Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata.
3.Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
4.Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.
5.Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyiapkan permohonan grasi.
6.Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Panjang.


 PANITERA MUDA PERDATA
    NAMA: MAIZA MUKHLIS, S.H.
 NIP: 19640508 198603 2003
 


 STAF KEPANITERAAN PERDATA
    NAMA: DESIFANA
 NIP: 19601105 198203 2001
 


 STAF KEPANITERAAN PERDATA
    NAMA: JENI EFENDI
 NIP:19621231 198603 1055